Nieuwsbrief
Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Interreg : European Territorial Co-operation

08 maart '18: Intentieverklaring met Arthur Vandendorpe
← terug naar overzicht

Intentieverklaring met Arthur Vandendorpe
info

Revivak en Arthur Vandendorpe sluiten een intentieverklaring naar aanleiding van het realiseren van de Revivak-doelstellingen.

Vlaanderen beschikt over een veelheid aan cultureel erfgoed met grote maatschappelijke en economische waarde. Voor het behoud van erfgoed zijn vakmensen cruciaal. Er is een goede infrastructuur voor vakmanschap nodig om het cultureel erfgoed in stand te kunnen houden en te beheren. Op dit moment is echter zowel de instroom als de doorstroming van restauratieleerlingen minimaal. Het betreft hier het totale spectrum van vaklieden: van restauratietimmerlui, -metselaars, stukadoors, -schilders, -smeden, voegers, leidekkers, koperslagers, zinkbewerkers tot natuursteenbewerkers en andere specialistische kleine beroepsgroepen.

Ook vanuit economisch oogpunt is het belangrijk dat er voldoende gekwalificeerde vaklieden zijn. Herbestemming van (cultuurhistorisch waardevol) erfgoed is immers een belangrijk speerpunt van beleid. Voor de transformatie van monumentale  objecten zijn vakbekwame mensen  nodig.

In het verleden werkten Revivak en Arthur Vandendorpe bij het organiseren van bedrijfsbezoeken en workshops voor leerlingen in het kader van het Europees Interreg-project Revivak.

Het doel van deze intentieverklaring is het nog verder betrekken van alle betrokken partijen (bedrijven, onderwijs, intermediairen,…) in dit project.

In het verleden is er ook reeds een intentieverklaring gesloten met Piano's Maene uit Ruiselede met als doel het verbeteren van opleidingen en doorstroming van jongere ambachtslui.