Nieuwsbrief
Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Interreg : European Territorial Co-operation

01 december '16: Onderzoek: Meer werk en hogere lonen mogelijk in Nederlandse grensregio.
← terug naar overzicht

Onderzoek: Meer werk en hogere lonen mogelijk in Nederlandse grensregio.
info

Als het zou lukken om de grensbelemmeringen tussen Nederland en Duitsland volledig weg te nemen, dan zou dat 42 duizend mensen een baan kunnen opleveren. Ook zou het jaarloon toenemen met 140 euro. Obstakels om aan de andere kant van de grens te werken, blijken in de praktijk moeilijk weg te nemen.

Vooral de Duitse grens vormt nu een belemmering voor de arbeidsmarkt, meer dan de Belgische. Dit kan te maken hebben met het feit dat men in Duitsland een andere taal spreekt en in Vlaanderen niet. Ook worden tussen Vlaanderen en Nederland meer initiatieven genomen, zoals de verschillende initiatieven  vanuit Interreg.

In het algemeen is het niet zeker welk beleid nu effectief is om de grensproblematiek op te lossen. Een uitzondering op die regel is het (beter) erkennen van diploma’s aan beide kanten van de landsgrens. De wetenschappelijke literatuur geeft overtuigend bewijs dat dit de interactie over de grens, die nu nog beperkt is, vergroot.

Meer info over het onderzoek vind je via deze link: http://www.cpb.nl/persbericht/meer-werk-en-hogere-lonen-mogelijk-in-nederlandse-grensregio