Nieuwsbrief
Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Interreg : European Territorial Co-operation

09 februari '18: Restauratie monumentale schuur te Raamsdonk wordt Revivak-opleidingsproject
← terug naar overzicht

Restauratie monumentale schuur te Raamsdonk wordt Revivak-opleidingsproject
info

De gemeente Geertruidenberg beschikt over een veelheid aan cultureel erfgoed met een grote maatschappelijke en economische waarde. Monumenten geven Geertruidenberg haar specifieke identiteit. Ook blijkt uit onderzoek dat monumenten zorgen voor een positief vestigingsklimaat. En natuurlijk al de toeristen en dagjesmensen die hier komen vanwege de monumentale omgeving van Geertruidenberg.

Voor de instandhouding en het beheer van het cultureel erfgoed is een goede 'infrastructuur voor vakmanschap' nodig. Daar schort het momenteel zeer aan. Zowel de instroom als doorstroming van restauratieleerlingen is minimaal. Het betreft hier het totale spectrum van vaklieden: van restauratietimmerlui, -metselaars, -stukadoors, -schilders, -smeden tot  leidekkers en andere specialistische kleine beroepsgroepen. Ook uit economisch oogpunt is het belangrijk dat er voldoende gekwalificeerde vaklieden zijn. Herbestemming van (cultuurhistorisch waardevol) erfgoed is een belangrijke maatschappelijke opgave, met name ook uit oogpunt van duurzaamheid. Daar hebben we vakbekwame mensen voor nodig.

Vanwege de oplopende tekorten aan vakmensen in de restauratie- en herbestemmingssector is het EU-project Revivak (Revival Vakmanschap) ontwikkeld, dat onder meer tot doel heeft leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te interesseren voor de restauratiesector. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Restauratie Opleidingsprojecten - Zuid-Nederland (ROP-Zuid), die activiteiten ontwikkelt in Noord-Brabant en Limburg. Stichting Behoud Monumenten Brabant is projectverantwoordelijke van zowel Revivak als ROP-Zuid.

De gemeente Geertruidenberg voert een actief erfgoedbeleid. In dat verband wil ze ook een bijdrage leveren aan het behoud en de bevordering van het vakmanschap. En Geertruidenberg voegt de daad bij het woord. Als eerste gemeente  in Noord-Brabant en Limburg heeft ze het voortouw genomen om de restauratie van een monumentale schuur nabij de Korte Broekstraat 5 te Raamsdonk als een Revivak-opleidingsproject uit te voeren. Daartoe wordt met verschillende betrokken en belanghebbende partijen een intentieovereenkomst gesloten.

Bron: Stichting Behoud Monumenten Brabant