Nieuwsbrief
Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Interreg : European Territorial Co-operation

04 april '17: REVIVAK maakt jongeren op het ErfgoedEvent enthousiast voor vakmanschap
← terug naar overzicht

REVIVAK maakt jongeren op het ErfgoedEvent enthousiast voor vakmanschap
info

De bouwsector trekt weer aan. Dat is goed nieuws. Ondertussen gloort voor de bouw- en restauratieopleidingen nog maar weinig licht. De instroom en doorstroming van restauratieleerlingen is de laatste jaren sterk afgenomen. Tijdens het ErfgoedEvent 2017 in Den Bosch op 5-6-7 april worden jongeren met onder meer restauratie-bootcamps enthousiast gemaakt voor het vak.

En dat is hard nodig, want vanaf augustus 2016 is er zelfs geen restauratieopleiding op niveau 3 meer in Nederland. Dit klemt des te meer, omdat herbestemming en doorontwikkeling van monumentaal vastgoed een belangrijk speerpunt van beleid is. Om dat mogelijk te maken is er goed opgeleid en gekwalificeerd personeel nodig. De bouw- en restauratiesector vraagt om breed inzetbare vakmensen. Degenen die een aantal restauratiemodules hebben gevolgd, zijn voor bouwbedrijven dan ook erg interessant. Dat heeft een positief effect op de toekomstmogelijkheden van deze categorie. Maar ook voor ervaren bouwlieden zelf is de herbestemmings- en restauratiesector een prachtig vakgebied. Het is heel gevarieerd en mooi werk. En dat zullen we laten zien op het ErfgoedEvent!

Revival vakmanschap

Zoals gezegd schort het nog zeer aan de instroom en doorstroming van leerlingen in de bouw- en restauratiesector. Dat vraagt om een actief beleid. In dat verband is voor Zuid-Nederland en Vlaanderen het Interregproject ‘Revivak’ (Revival vakmanschap) ontwikkeld. De hoofddoelstelling van het project is: behoud en stimulering van werkgelegenheid in de vakmanschapsberoepen, vooral in de bouw- en restauratieopleidingen. De nevendoelstellingen zijn: verbetering van de samenwerking tussen bedrijfsleven en opleidingen; het vergroten van de belangstelling voor het restauratievakmanschap bij jongeren en bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; het bevorderen van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit; het borgen van kennis en ervaring in het restauratievakgebied; het leveren van een bijdrage aan de beschikbaarheid van kwalitatief goed personeel voor onder meer de erfgoedsector. Het uitvoeringsgebied in Nederland bestaat uit de provincies Limburg en Noord-Brabant. Stichting Behoud Monumenten Brabant treedt op als leadpartner en projectverantwoordelijke van het EU-Interregproject.

Revivak-activiteiten tijdens het ErfgoedEvent

Op het ErfgoedEvent 2017 timmert ‘Revivak’ letterlijk en figuurlijk aan de weg. Er is een eigen stand, waar de provincie Noord-Brabant, Stichting Behoud Monumenten Brabant / Monumentenhuis Brabant en Monumentenwacht Noord-Brabant gezamenlijk laten zien dat de restauratie- en herbestemmingssector een bloeiend en prachtig werkgebied is met een goed toekomstperspectief. Tijdens het ErfgoedEvent worden in het kader van ‘Revivak’ de volgende activiteiten georganiseerd: