Nieuwsbrief
Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Interreg : European Territorial Co-operation

30 augustus '18: Revivak sluit overeenkomst met Vos Company over het ontwikkelen van een restauratiecentrum in Limburg
← terug naar overzicht

Revivak sluit overeenkomst met Vos Company over het ontwikkelen van een restauratiecentrum in Limburg
info

Vanuit het Interregproject Revivak worden activiteiten ondernomen om een structurele aanpak te ontwikkelen voor het bevorderen van vakmanschap. Doel is onder meer het vergroten van de instroom van leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de restauratie- en herbestemmingssector.

Voor die structurele aanpak vormen regionale praktijk- en kenniscentra voor restauratie en ambacht een belangrijke basisstructuur. Dit zijn als het ware ankerpunten met daaromheen allerlei samenwerkingsverbanden. Van daaruit worden initiatieven genomen om regionale cursussen en trainingen te organiseren, vindt kennisontwikkeling plaats omtrent het gebruik van historische materialen en technieken, worden gerichte acties ondernomen om leerwerkplaatsen voor de restauratiesector te realiseren etc.

Revivak en Restauratieopleiding Zuid-Nederland (ROP-Zuid) hebben onlangs een overeenkomst gesloten met Vos Company, dat voornoemd bedrijf in het kloostercomplex Steyl in Limburg een dergelijk restauratiecentrum gaat ontwikkelen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met Revivak en ROP-Zuid.

In het verlengde van de afspraak gaat Revivak alvast een drietal restauratiecursussen in samenwerking met Vos Company organiseren.

Voor meer informatie: s.vantrijffel@monunmentenhuisbrabant.nl