Nieuwsbrief
Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Interreg : European Territorial Co-operation

04 mei '18: Soepelere overgang van school naar werk met kwalitatieve leerlingplaatsen
← terug naar overzicht

Soepelere overgang van school naar werk met kwalitatieve leerlingplaatsen
info

Kwalitatieve leerlingplaatsen kunnen de integratie van mensen op de arbeidsmarkt vergemakkelijken. Dit zeggen de Europarlementsleden van de commissie EMPL in het Europees Parlement.
De commissie voor de werkgelegenheid van het Europees Parlement verwelkomde het voorstel van de Europese Commissie om de lidstaten aan te moedigen een alomvattend en samenhangend pakket van criteria voor kwalitatieve en effectieve leerlingplaatsen toe te passen.

Kwaliteitswaarborg is cruciaal voor het succes van leerlingplaatsen
De commissie merkte op dat kwalitatieve leerlingplaatsen een goed beheer vereisen om te voorkomen dat ze als goedkope arbeidskrachten worden misbruikt of tot vervanging van werk leiden.

Leercontract en passende compensatie
Om zinvolle resultaten te bereiken, moet een leercontract worden gesloten om de rollen en verantwoordelijkheden van de leerling, de onderwijs- of opleidingsverstrekker en de werkgever te bepalen en de voorwaarden en condities te specificeren, zoals de duur van de praktijkopleiding, de leerdoelen en de adequate compensatie.

Veranderende denkwijzen in de richting van het leerling-type leren
De Europarlementsleden van de EMPL commissie in het Europees Parlement benadrukten ook het belang van het vergroten van het imago en de aantrekkelijkheid van het leerlingplaatsen. Daarnaast moeten sociale vooroordelen worden verminderd die universitaire kwalificaties begunstigt ten opzichte van beroepsopleidingen. Obstakels, zoals rigide leeftijdsbeperkingen en een gebrek aan certificering, moeten worden overwonnen om het aantal leerlingen te vergroten.

Wat moet er nog opgenomen worden?
De EMPL commissieleden roepen op voor:

kwaliteitsvolle leerlingplaatsen in toekomstgerichte sectoren, zoals de groene en circulaire economie en de sociale economie;
een meer evenwichtige deelname van groepen die momenteel ondervertegenwoordigd zijn in leerlingstelsels, zoals vrouwen, ouderen en kansarme jongeren;
de mobiliteit van leerlingplaatsen op nationaal en Europees niveau (via EURES en Erasmus+);
passende financiering voor het opzetten en uitvoeren van stageprogramma's, met eerlijke kostenverdeling tussen werkgevers en overheidsinstanties.

Volgende stappen
De ontwerpresolutie over het Europees Kader voor kwaliteitsvolle en effectieve leerplaatsen werd goedgekeurd met 42 stemmen voor en 5 tegen bij 2 onthoudingen. Het wordt tijdens de plenaire zitting van maart in Straatsburg besproken en gestemd door het voltallige Parlement.

BRON: www.vleva.eu