Nieuwsbrief
Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Interreg : European Territorial Co-operation

28 augustus '18: Vakmanschap ZKT jou!
← terug naar overzicht

Vakmanschap ZKT jou!
info

Proficiat! Je bent afgestudeerd en helemaal klaar om een volgende stap te zetten richting volwassenheid!

Ben je iemand die graag met zijn handen werkt, zich helemaal thuis voelt in alles wat te maken heeft met renovatie en restauratie en klinkt het woordje 'erfgoed' je als muziek in de oren? Dan ben je hier aan het juiste adres! Revivak is een Europees project dat vakmanschap in een nieuw kleedje wil steken en het aantrekkelijk wil maken voor jongeren om hen een stiel aan te leren. Want zeg nu zelf, een stiel kunnen is weer helemaal hip! Daarom hebben wij voor jou een oplijsting gemaakt van mogelijke studierichtingen en scholen die het vakmanschap hoog in het vaandel dragen!

West-Vlaanderen
 

Restauratievakman van papier (Syntra West)
De restauratievakman van papier onderzoekt, stelt rapporten op, adviseert, conserveert en/of restaureert papier. Hier bestaat het cliënteel overwegend uit bibliotheken, archieven, inlijsters en particulieren.

 

Het doel van de opleiding is restauratievaklui af leveren met een gedegen vakkennis en technische vaardigheden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Personen die zich wensen te heroriënteren in de richting van conservatie van papier of hierin als zelfstandige aan de slag wensen te gaan.
Je hebt een passie voor documenten en kunst op papier. Je beschikt over eigen documenten en prenten om ermee te oefenen of te restaureren.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van deze opleiding en het slagen in de Eindproef ken je alle technieken van papierrestauratie en ontvang je het getuigschrift "restauratievakman van papier".

(meer info: https://syntrawest.be/opleiding/antiek_restauratie_en_boek/restauratievakman_van_papier)

Postgraduaat Renovatietechnieken en monumentenzorg (Hogeschool West-Vlaanderen)
Howest biedt het postgraduaat Renovatietechnieken en monumentenzorg aan.
Praktijkgerichte interdisciplinaire studie van de verantwoorde aanpak van ons
bouwkundig erfgoed. Het postgraduaat richt zich tot wie professioneel te maken heeft
met technische en esthetische beslissingen in de renovatie- en restauratiesector.

Start opnieuw vanaf oktober 2015 tot juni 2017, op woensdagavond en vrijdagnamiddag!
Combineerbaar met een beroepspraktijk!

(meer info: https://www.howest.be/nl/opleidingen/postgraduaat/renovatietechnieken-en-monumentenzorg)

Restauratie van meubelen, 7e jaar (VTI Brugge)
Restaureren van meubels is een delicaat en nauwgezet werk.

Om goed te kunnen restaureren moet je kennis hebben van stijlleer, materialen en technieken, zodat de restauratie op een verantwoorde manier gebeurt.

De vele praktijkuren en de prachtige resultaten die je kan behalen, maken dat je gaandeweg van dit vak gaat houden. Je bent een graag geziene gast op de stageplaatsen. Je maakt er kennis met allerlei technieken en typische ‘beroepsgeheimpjes’.

Het VTI nodigt regelmatig specialisten uit die zeer gesofisticeerde technieken komen demonstreren. Studiebezoeken aan bedrijven, musea en restauratie- en antiekbeurzen zijn een must.

(meer info: http://www.vtibrugge.be/dag/04_STUDIERICHTINGEN/HOUT/7BRM.html)

Eucora (Europees Centrum voor Opleiding en Vervolmaking in Kunstambachten en Historische Restauratie, Brugge)
Eucora biedt de kans om initiatie- en vervolmakingsopleidingen te volgen in oude ambachtelijke technieken (hout, bouw en schilder-decoratie) met het oog op de toepassing in de restauratiesector.

De cursisten kunnen kennismaken met of zich vervolmaken in specifieke technieken onder begeleiding van gespecialiseerde docenten. U kunt bij Eucora terecht voor inlichtingen over de opleidingen en de werking van het centrum.

(meer info: http://www.eucora.be/)

Oost-Vlaanderen

UGent – stages
Het Gent’s universiteitsmuseum biedt graag verschillende stagemogelijkheden aan. Je kan er kiezen voor Restauratie.

(meer info: https://www.ugent.be/museum/nl/academisch/stages)

KASK – Beeldhouwkunst
Het studietraject richt zich op toekomstige kunstenaars, die bij het afronden van het traject een eigen artistieke praktijk kunnen starten. Afgestudeerden beschikken over een brede waaier aan basistechnieken en kunnen ook terecht in museau, als kunstenaarsassistent, in de decor-, standen- en tentoonstellingsbouw en in gespecialiseerde ateliers (gieterijen, steenkapateliers, restauratie).

(meer info: https://schoolofartsgent.be/nl/onderwijs/opleidingen/beeldhouwkunst)


CVO Gent – Ambachten
Heb je zin om aan de slag te gaan met draad, wol, stof of papier? Wil je graag oude meubels of boeken herstellen en ze zo weer tot hun recht laten komen? Of heb je een vurige passie om je eigen creaties te smeden? Het kan allemaal in onze cursussen ambachten, voor iedereen tussen 16 en 106!

(meer info: https://cvo.gent/opleidingen/ambachten)

Syntra Midden-Vlaanderen – Kunst en ambacht
Ben je artistiek en werk je graag met je handen? Zit creativiteit in je genen? Dan is een opleiding uit de sector "kunst en ambacht" vast iets voor jou! Je wordt begeleid door gedreven vakspecialisten die met veel overgave hun passie voor het vak aan jou doorgeven. Vanuit hun praktijkervaring leren ze jou de nodige technieken en vaardigheden om een bekwaam vakman te worden.

(meer info: http://www.syntra-mvl.be/kunst-en-ambacht)

Vlaams-Brabant

Raymond Lemaire International Centre for Conservation RLICC - Master in the Conservation of Historical Sites and Buildings (Leuven)
Het Raymond Lemaire Internationaal Centrum voor Conservatie (RLICC) werd in 1976 opgericht door professor Raymond Lemaire (†1997) op initiatief van de Internationale Raad van Monumenten en Landschappen (ICOMOS), binnen het netwerk van het Europa College in Brugge. Vandaag maakt het deel uit van de ManaMa (Master na Master) programma’s van de Faculteit Ingenieurswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Het RLICC hangt af van twee departementen van de faculteit: het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, en het departement Burgerlijk Ingenieur. Het opleidingsprogramma van het Centrum leidt tot het diploma van Master in Conservation of Monuments and Sites en is een tweejarig ManaMa-programma. Dit is een internationaal en interdisciplinair programma in de conservatie en restauratie van historische monumenten en landschappen.

(meer info: https://set.kuleuven.be/rlicc)

KIK – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Brussel)
Het KIK werd opgericht in 1948 en is een federale wetenschappelijke instelling voor de studie, conservatie en restauratie van kunstwerken. Drie departementen verenigen kunsthistorici, chemici, fysici, restaurateurs en fotografen die samenwerken om kunstwerken vanuit verschillende invalshoeken en zo volledig mogelijk te onderzoeken.

Beheerders, privé-eigenaars of onderzoekers van collecties met een bijzondere culturele erfgoedwaarde, kunnen op de website een aanvraag indienen voor advies, fotografische opnames, onderzoek of een conservatie en/of restauratiebehandeling.

(meer info: http://www.kikirpa.be/)

Behoudsmedewerker erfgoed (CVO De Nobel, Leuven)
Een behoudsmedewerker komt elke dag rechtstreeks in contact met de collectief of archiefbestanden. Hij moet hiervoor dan ook op de hoogte zijn van de materialen, de eigenschappen, bewaarcondities, het belang van vroege schadeherkenning en van omgaan met de objecten.
In deze opleiding krijg je elementaire basiskennis en vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor de goede preventieve zorg van het materiële erfgoed. Het is gestructureerd in 6 modules en omvat 240 lestijden die gespreid zijn over een anderhalf academiejaar. Nadat je al deze modules tot een goed einde hebt gebracht, krijg je het certificaat Behoudsmedewerker Erfgoed.

(meer info: https://www.depotwijzer.be/kalender/opleiding-behoudsmedewerker-erfgoed-cvo-de-nobel-leuven)

Antwerpen

Bachelor in de conservatie-restauratie (Universiteit Antwerpen)
In deze opleiding staat het historisch object en zijn context centraal. Je werkt het hele academiejaar rond één of meerdere objecten. In de verschillende modules van het studieprogramma behandel je alle aspecten van het conservatie-restauratietraject toegepast op je voorwerp(en). Je object sluit altijd aan bij de specialisatie van jouw keuze: glas, keramiek, hout, schilderkunst, muurschilderkunst, metaal, steen, visuele media, textiel of papier.
Met dit bachelordiploma op zak heb je aan de Universiteit Antwerpen binnen dit vakgebied rechtstreekse toegang tot:

master in de conservatie-restauratie
master in de erfgoedstudies

De vooruitzichten op tewerkstelling zijn uitstekend. De belangstelling voor cultureel erfgoed groeit bovendien nog steeds, nationaal, Europees en mondiaal. Met je masterdiploma op zak kan je onder meer aan de slag:

• als assistent van een zelfstandige conservator-restaurator;
• in musea (depotbeheer, conservatie-restauratieatelier, ...);
• in publieke en private erfgoedcentra en erfgoedorganisaties;
• in diverse onderzoeksinstellingen;
• in private bedrijven die gespecialiseerd zijn in conservatie-restauratie of kunsttransport;
• in veilinghuizen, enzovoort.

(meer info: https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/bachelor-conservatie-restauratie/profiel/)

Master in de Monumenten- en Landschapszorg (Universiteit Antwerpen)
Het belang van het erfgoed, de complexiteit van het werkveld en de verantwoordelijkheden die ermee gemoeid zijn, vragen een kritische geest en een wetenschappelijke aanpak.

De master monumenten- en landschapszorg wil een theoretisch inzicht en technische deskundigheid verschaffen om deze vragen te beantwoorden. Beschermd en waardevol historisch erfgoed laat immers geen improvisatie en artistieke willekeur toe.

(meer info: http://www.monumentenwacht.be/link/universiteit-antwerpen-master-de-monumenten-en-landschapszorg)

Natuursteenbewerker (CVO Crescendo – Volwassenenonderwijs, Mechelen)
Werken met natuursteen is een ambacht. Het beroep van natuursteenbewerker is een knelpuntberoep, dus tewerkstelling verzekerd. Niet enkel de professionals, maar ook de hobbyisten kunnen in onze afdeling terecht. Tijdens de opleiding maak je kennis met de verschillende deelaspecten van "steenkapperij".

Voorkennis

Voor cursisten die instappen op niveau 1 zijn er geen specifieke instapvereisten. Cursisten die wensen in te stappen op een hoger niveau (vanaf niveau 2) moeten een (deel)certificaat behaald hebben aan een andere instelling tijdens het schooljaar voorafgaand of kunnen een instaptoets afleggen. Bepaalde modules kunnen slechts gevolgd worden als een andere module afgerond werd.

(meer info: http://www.cvo-crescendo.be/opleidingen/natuursteenbewerker/natuursteenbewerker)