Nieuwsbrief
Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Interreg : European Territorial Co-operation

11 maart '17: Waarom Revivak?
← terug naar overzicht

Waarom Revivak?
info

De bouwsector trekt weer aan. Dat is goed nieuws. Het slechte nieuws is wel dat de instroom en doorstroming van restauratieleerlingen de laatste jaren sterk is afgenomen. Vanaf augustus 2016 is er zelfs geen restauratieopleiding op niveau 3 meer in Nederland. Dit klemt des te meer, omdat herbestemming en doorontwikkeling van monumentaal vastgoed een belangrijk speerpunt van beleid is. Om dat mogelijk te maken heb je goed opgeleid en gekwalificeerd personeel nodig.

De bouw- en restauratiesector vraagt om breed inzetbare vakmensen. Degenen die een aantal restauratiemodules hebben gevolgd, zijn voor bouwbedrijven dan ook erg interessant. Dat heeft een positief effect op de toekomstmogelijkheden van deze categorie. Maar ook voor de bouwlieden zelf is de herbestemmings- en restauratiesector een prachtig vakgebied. Het is heel gevarieerd en mooi werk.

Revival vakmanschap

Zoals gezegd schort het nog aan de instroom en doorstroming van leerlingen in de bouw- en restauratiesector. Dat vraagt om een actief beleid. In dat verband is voor Zuid-Nederland en Vlaanderen dit project en deze website ontwikkeld.

De hoofddoelstelling van het project is het behouden en stimuleren van werkgelegenheid in de vakmanschapsberoepen, vooral in de bouw- en restauratieopleidingen.

De nevendoelstellingen zijn:

  • Verbetering van de samenwerking tussen bedrijfsleven en opleidingen;

  • Het vergroten van de belangstelling voor het restauratievakmanschap bij jongeren en bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

  • Het bevorderen van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit;

  • Het borgen van kennis en ervaring in het restauratievakgebied;

  • Het leveren van een bijdrage aan de beschikbaarheid van kwalitatief goed personeel voor onder meer de erfgoedsector.