Nieuwsbrief
Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Interreg : European Territorial Co-operation

Partners

Image Map

NHTV Breda

NHTV Breda is een middelgrote, niet-particuliere instelling voor internationaal hoger onderwijs. NHTV bereidt je voor op een internationale carrière. Er studeren zo’n 7.700 Nederlandse en buitenlandse studenten uit zo’n 60 landen. NHTV biedt bachelor- en masteropleidingen op hbo- én wo-niveau in de vakgebieden:
* Toerisme
* Leisure
* Hotel
* Facility
* Logistiek
* Built Environment
* Games
* Media

In de vakgebieden toerisme en vrije tijd zijn er naast HBO-programma’s ook wetenschappelijke bachelor en master programma’s. NHTV biedt daarnaast voor professionals executive masters, trainingen en cursussen aan. Ook verzorgt NHTV consultancy projecten (research & development).
Onze opleidingen onderhouden intensieve relaties met het werkveld. Dit betekent dat we sterk gericht zijn op de praktijk. Tegelijkertijd zijn wij een onderwijs- en kennisinstelling en juist daardoor hebben we de kans én de mogelijkheid tijd vrij te maken om (praktijkgericht) onderzoek te doen en dieper in te gaan op de problemen waar het bedrijfsleven oplossingen voor zoekt. Dit alles resulteert in zeer praktijkgerichte onderzoeksprogramma’s en adviezen.

NHTV Breda

Monseigneur Hopmansstraat 1
4817 Breda
Nederland

+31 76 533 22 44
https://www.nhtv.nl

Contact:

Eugenio van Maanen
Maanen.e@nhtv.nl

Provincie Noord-Brabant

De arbeidsmarkt is de motor van de economische ontwikkeling en daarmee van de welvaart en het welzijn van de Brabantse burgers. De Brabantse kenniseconomie kan niet zonder ambachtelijk vakmanschap. Passende technische kennis voor de intensieve maakindustrie is hard nodig. Behoud van ambachtelijke expertise en stimulering van instroom in de vakmanschapsopleidingen is van groot belang. De provincie verbindt de economische behoefte ook aan maatschappelijke vraagstukken zoals investering in cultureel erfgoed. Dit project voorziet in internationale uitwisseling en biedt jongeren gelegenheid in te aanraking te komen met ambachtelijke beroepen. Zo organiseert de provincie binnen Revivak het JOB-House. Deze biedt leer- en werkplekken aan op grote erfgoedcomplexen in Brabant. Via deze projecten kunnen jongeren leren, experimenteren en meehelpen met het herbestemmen van erfgoed. Revivak werkt op een brede en innovatieve wijze aan versterking van een onmisbare sector in Brabant.

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1
5216 Hertogenbosch
Nederland

+31 6 52 794 177
https://www.brabant.nl

Contact:

Petra van Meeteren 
pvmeeteren@brabant.nl

Stichting Behoud Monumenten Brabant

Stichting Behoud Monumenten Brabant (BMB) is een ideële organisatie die zich ten doel stelt de kwaliteit van de integrale monumentenzorg te bevorderen, zowel wat betreft gebouwde monumentale objecten, cultuurlandschappen als archeologie. In dat kader is het belangrijk dat de sector beschikt over deskundige vaklieden, die zorgdragen voor een kwalitatieve instandhouding van ons erfgoed. In het verlengde daarvan is BMB nauw betrokken bij speciale projecten die hier een bijdrage aan leveren. Een van die projecten is het Restauratie Opleidingsproject Zuid-Nederland (ROP-Zuid), waarvan BMB de projectverantwoordelijke is.
BMB houdt zich verder bezig met de uitvoering van speciale projecten, van militair erfgoed tot religieus erfgoed. Hierbij wordt veelvuldig samengewerkt met andere organisaties en overheden. Met het Monumentenhuis Brabant, dit is het provinciale steunpunt van de monumentenzorg en archeologie in de provincie Noord-Brabant, bestaat een nauwe samenwerkingsovereenkomst.

Stichting Behoud Monumenten Brabant

Markt 9
4931 Geertruidenberg
Nederland

+31 162 511 833
http://www.monumentenhuisbrabant.nl

Contact:

Sandra van Trijffel
s.vantrijffel@monumentenhuisbrabant.nl