Nieuwsbrief
Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Interreg : European Territorial Co-operation

Partners

Image Map

Arhus

Kenniscentrum ARhus in Roeselare wenst terug te gaan tot dat wat bibliotheken in essentie zijn, met name plaatsen van kennisdeling, innovatie en creatie. ARhus is ervan overtuigd dat bibliotheken niet alleen culturele actoren zijn, maar transversale kennishubs. Naast de verdere uitbouw van een traditionele collectie (al dan niet gedigitaliseerd), besteedt ARhus veel aandacht aan het uitbouwen van een divers netwerk van actoren, die tegelijkertijd gebruiker en toeleverancier van “kennis” zijn. Op deze wijze verzekert ARhus zich ervan steeds over state-of-the-art kennis te beschikken en dit vanuit een grote mate van betrokkenheid van alle stakeholders. ARhus beschouwt zijn geprivilegieerde rol als “trusted partner” hierbij als een unieke troef.

Arhus

De Munt 8
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 69 18 00
http://www.arhus.be

Contact:

Bruno Daems
Bruno.Daems@ARhus.be

Eucora vzw

Het opleidingscentrum Eucora vzw is gevestigd in de Pathoekeweg 34 te Brugge. Eucora organiseert initiatie- en vervolmakingsopleidingen in oude ambachtelijke technieken met het oog op de toepassing bij het restaureren van historische monumenten voor werknemers en werkgevers bouw alsook voor leerlingen en leerkrachten van het BSO, technisch- en beroepssecundair onderwijs. Er worden kortlopende restauratie opleidingen georganiseerd op week- en zaterdagen en deze omvatten verschillende vakgebieden o.a. historisch metselwerk, houtbewerking, natuursteenbewerking, staffwerk, mouleerwerk, historische schildertechnieken imiteren van hout en marmer, polychromeren, patines, vergulden en bronzeertechnieken. Volgens de vraag van scholen en bedrijven organiseert het opleidingscentrum ook opleidingen voor deze verschillende vakgebieden op maat in verband met periode, programma en duurtijd.

Eucora vzw

Pathoekeweg 34
8000 Brugge
Belgium

+32 50 32 23 10
http://www.eucora.be

Contact:

Frieda Barremaecker
info@eucora.be

RTC West-Vlaanderen

Het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) West-Vlaanderen vzw wil de samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en andere arbeidsmarktactoren activeren en verstevigen. RTC W-Vl neemt op vraag van de Vlaamse Regering, initiatieven in de provincie West-Vlaanderen. Het RTC richt zich prioritair naar leerlingen en leerkrachten van de derde graad van het technisch en beroepssecundair onderwijs. Volgende studiegebieden staan centraal: Automechanica, Bouw, Hout, Elektriciteit, Schilderen & Decoratie, Mechanica en Koeling & Warmte. We zijn projectmakelaars die de onderwijssector en het bedrijfsleven met elkaar laten samenwerken en ondersteunen onderwijsinstellingen in het verwerven van arbeidsmarktgerichte competenties. Tenslotte spelen we ook een rol in het breder en duurzamer opwaarderen van het technisch en beroepsonderwijs.

RTC West-Vlaanderen

Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3)
8500 Kortrijk
Belgium

+32 56 23 37 36
http://www.rtcwestvlaanderen.be

Contact:

Eva Bossuyt 
eva@rtcwestvlaanderen.be

VDAB

We helpen alle Vlaamse burgers om zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Als regisseur scheppen we het inspirerende netwerk daarvoor. Als dienstverlener zetten we burgers aan om maximaal hun talenten en competenties te ontplooien. Het is onze missie om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers.

Daarnaast controleren we ook of de werkzoekenden die verplicht ingeschreven zijn bij VDAB beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Het doel hiervan is om duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt te realiseren. Deze controletaak is gescheiden van onze bemiddelings-, begeleidings- en opleidingstaken. Ze wordt uitgevoerd door een onafhankelijk en neutrale Controledienst.

VDAB

Guido Gezellelaan 9
8800 Roeselare
België

+32 51 24 54 30
http://www.vdab.be

Contact:

Claudia Lingier
claudia.lingier@vdab.be
 

Vzw Midwest Development

Vzw Midwest Development (MWD) heeft, samen met RESOC Midden-West-Vlaanderen, als missie en hoofdactiviteit de (mede-)uitvoering van de regionaal geformuleerde socio-economische prioriteiten, zoals deze in het bijzonder in MIDWEST 2020 – het Streekpact voor de regio Midden-West-Vlaanderen voor de periode 2013 – 2018 – geformuleerd zijn. Eén van de prioritaire doelstellingen van dit Streekpact betreft het bevorderen van duurzame werkgelegenheid en het toeleiden naar de arbeidsmarkt (met een specifieke aandacht voor kansengroepen). Midwest Development is dan ook bijzonder actief op het beleidsdomein ‘Werken – Arbeidsmarkt’ en werkt o.a. initiatieven uit ter bevordering van de tewerkstelling van diverse doelgroepen (jongeren, personen met een afstand tot de arbeidsmarkt …) en organiseert daartoe bijvoorbeeld i.s.m. relevante regionale organisaties sectorspecifieke job- en opleidingsmarkten. Meer info: www.midwest2020.be

Vzw Midwest Development

Spanjestraat 141
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 65 71 07

Contact:

Brigitte Smessaert
bsmessaert@hotmail.com